Kênh kết nối

Chính sách miễn trừ trách nhiệm Xoilac TV - Bảo vệ người dùng

Chính sách miễn trừ trách nhiệm trên Xoilac TV và cách bảo vệ quyền lợi của người dùng để đảm bảo an toàn, tin tưởng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách miễn trừ trách nhiệm là một phần quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi, bảo vệ người dùng của Xoilac TV. Vì vậy, XOILAC đã thiết lập chính sách này để xác định trách nhiệm của chúng tôi và giải quyết các vấn đề có thể phát sinh.

Chính sách miễn trừ trách nhiệm trên Xoilac TV

Xoilac TV cam kết cung cấp thông tin, tin tức, dịch vụ thể thao một cách chất lượng và chính xác. Tuy nhiên, cần thông báo rằng việc sử dụng trang web, dịch vụ dựa vào sự hiểu biết, chấp nhận từ phía người dùng về các điều khoản sau đây:

Miễn trừ trách nhiệm về thông tin

XoilacTV cố gắng cập nhật thông tin một cách chính xác, kịp thời. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác, độ tin cậy hay hoàn thiện của thông tin. Người dùng nên tự chịu trách nhiệm kiểm tra và xác minh thông tin trước khi dựa vào nó. 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web của chúng tôi.

Chính sách miễn trừ trách nhiệm trên Xoilac TV

Chính sách miễn trừ trách nhiệm trên Xoilac TV

Chính sách miễn trừ trách nhiệm về các sự cố thường gặp

Xoilac sẽ cố gắng duy trì trang web, dịch vụ của mình một cách ổn định và hoạt động liên tục. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố kỹ thuật hoặc gián đoạn nào có thể xảy ra, dẫn đến mất mát thông tin hoặc gián đoạn trải nghiệm của người dùng. 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do sự cố kỹ thuật hoặc gián đoạn phát sinh trong quá trình sử dụng trang web và dịch vụ.

Miễn trừ trách nhiệm về sử dụng dịch vụ

Xoilac TV sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Người dùng cần tuân thủ tất cả các quy định, luật pháp hiện hành khi sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi. 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web, dịch vụ. Người dùng có trách nhiệm cá nhân về việc sử dụng dịch vụ và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng trang web, dịch vụ.

Xoilac TV không chịu trách nhiệm về việc sử dụng dịch vụ

Xoilac TV không chịu trách nhiệm về việc sử dụng dịch vụ

Chính sách miễn trừ trách nhiệm về phía người dùng Xoilac TV

Người dùng Xôi Lạc TV cần tuân thủ các chính sách miễn trừ trách nhiệm sau:

Chịu trách nhiệm về việc sử dụng dịch vụ

Người dùng đảm nhận trách nhiệm cá nhân đối với việc sử dụng trang web, dịch vụ của Xoi Lac TV. Họ phải tuân thủ tất cả các quy định, luật pháp hiện hành và cam kết không sử dụng dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.

Chấp nhận rủi ro

Người dùng chấp nhận rủi ro liên quan đến việc sử dụng dịch vụ XoilacTV. Họ hiểu rằng Xoilac TV không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ này. 

Việc sử dụng trang web, thông tin được cung cấp là quyết định của người dùng, họ tự chịu trách nhiệm đối với kết quả của việc này.

Xác minh thông tin

Người dùng có trách nhiệm chịu trách nhiệm cá nhân trong việc kiểm tra, xác minh tính chính xác, đáng tin cậy của thông tin được cung cấp trên Xoilac trước khi dựa vào nó. 

Xoilac TV cung cấp thông tin với mục đích cung cấp dữ liệu tham khảo và giải trí, không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của mọi thông tin. Người dùng nên tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng thông tin này và đảm bảo tính đáng tin cậy trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên nó.

Xoilac TV cung cấp thông tin với mục đích cung cấp dữ liệu tham khảo

Xoilac TV cung cấp thông tin với mục đích cung cấp dữ liệu tham khảo

Sử dụng hợp pháp

Người dùng phải cam kết sử dụng dịch vụ Xôi Lạc TV cho mục đích hợp pháp rồi tuân thủ tất cả các quy định, luật pháp hiện hành. Việc sử dụng dịch vụ để thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào sẽ không được chấp nhận. 

Xoi Lac TV không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng không hợp pháp của dịch vụ bởi người dùng và có quyền ngăn chặn hoặc chấm dứt tài khoản của bất kỳ người dùng nào vi phạm các quy định này.

Bảo mật thông tin cá nhân 

Xoilac TV cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng một cách tuyệt đối. Mọi thông tin cá nhân được thu thập từ bạn, như tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, đều được sử dụng, bảo vệ theo chính sách bảo mật.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân từ người dùng khi có sự đồng ý rõ ràng của họ, thông tin này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích là cung cấp dịch vụ và tương tác với những người dùng.

Chính sách miễn trừ trách nhiệm của Xoilac TV là một cam kết của chúng tôi để bảo vệ quyền lợi và đáp ứng các yêu cầu của người dùng. XOILAC cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể đảm bảo an toàn cho người dùng trong quá trình sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi.

❰ quay lại